ADHA-LCSB
ADHA-LCSB
30thn
30thn
motto
motto
ANTIRASUAH
ANTIRASUAH
previous arrow
next arrow

LKPP Corporation Sendirian Berhad

Merupakan sebuah anak syarikat milik penuh Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang  yang telah memulakan operasi pada 1hb Mac 1994. Aktiviti utama adalah dalam sektor perladangan dan pertanian yang melibatkan tanaman kelapa sawit, pemprosesan minyak sawit mentah, penternakan lembu daging dan tenusu, pemprosesan baja organik, pelancongan tani dan akuakultur.

LKPP Corporation. Sendirian Berhad

Merupakan sebuah anak syarikat milik penuh Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang  yang telah memulakan operasi pada 1hb Mac 1994. Aktiviti utama adalah dalam sektor perladangan dan pertanian yang melibatkan tanaman kelapa sawit, pemprosesan minyak sawit mentah, penternakan lembu daging dan tenusu, pemprosesan baja organik, pelancongan tani dan akuakultur.

Misi

 • Menjadi warga korporat yang terulung dan bertanggungjawab di Negeri Pahang khususnya dan di Malaysia amnya dalam bidang pertanian.
 • Mengembangkan perniagaan sedia ada dan meneroka bidang baru yang berasaskan pertanian termasuk bioteknologi, e-pertanian dan akuakultur.
 • Meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi perladangan dengan memaksimumkan hasil dan keuntungan pada kos yang minimum.
 • Menguatkan kebolehupayaan pengurusan dan guna tenaga syarikat.

Misi

 • Menjadi warga korporat yang terulung dan bertanggungjawab di Negeri Pahang khususnya dan di Malaysia amnya dalam bidang pertanian.
 • Mengembangkan perniagaan sedia ada dan meneroka bidang baru yang berasaskan pertanian termasuk bioteknologi, e-pertanian dan akuakultur.
 • Meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi perladangan dengan memaksimumkan hasil dan keuntungan pada kos yang minimum.
 • Menguatkan kebolehupayaan pengurusan dan guna tenaga syarikat.

Visi

 • Menjadi peneraju utama dalam pembangunan sektor pertanian: 

  • Pengurusan Ladang
  • Industri Huluan & Hiliran
  • Pelancongan Tani
  • Pemprosesan
  • Akuakultur

Visi

 • Menjadi peneraju utama dalam pembangunan sektor pertanian: 

  • Pengurusan Ladang
  • Industri Huluan & Hiliran
  • Pelancongan Tani
  • Pemprosesan
  • Akuakultur

Strategi

 • Membangunkan dan memperoleh kepakaran profesional dalam sesuatu bidang untuk mencapai kecemerlangan.
 • Menyertai aktiviti perniagaan sinergi.
 • Memperoleh dan mengekalkan pasaran khusus.
 • Membangunkan dan meningkatkan perkongsian pintar.
 • Merevolusikan pertanian menerusi ICT bagi mencapai pertanian yang jitu.

Strategi

 • Membangunkan dan memperoleh kepakaran profesional dalam sesuatu bidang untuk mencapai kecemerlangan.
 • Menyertai aktiviti perniagaan sinergi.
 • Memperoleh dan mengekalkan pasaran khusus.
 • Membangunkan dan meningkatkan perkongsian pintar.
 • Merevolusikan pertanian menerusi ICT bagi mencapai pertanian yang jitu.

PAUTAN

SUK PAHANG

MPOB

PKPP NEGERI PAHANG

NDPE PKPP

MPOC

PKPP PLANTATION

LKPP PROPERTY

PKPP AGRO

KOPERASI LKPP

DE RHU BEACH RESORT

PAUTAN

SUK PAHANG

MPOB

PKPP NEGERI PAHANG

NDPE PKPP

MPOC

PKPP PLANTATION

LKPP PROPERTY

PKPP AGRO

KOPERASI LKPP

DE RHU BEACH RESORT