Previous slide
Next slide

LKPP Corporation Sendirian Berhad

Merupakan sebuah anak syarikat milik penuh Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang  yang telah memulakan operasi pada 1hb Mac 1994. Aktiviti utama adalah dalam sektor perladangan dan pertanian yang melibatkan tanaman kelapa sawit, pemprosesan minyak sawit mentah, penternakan lembu daging dan tenusu, pemprosesan baja organik, pelancongan tani dan akuakultur.

LKPP Corporation Sendirian Berhad

Merupakan sebuah anak syarikat milik penuh Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang  yang telah memulakan operasi pada 1hb Mac 1994. Aktiviti utama adalah dalam sektor perladangan dan pertanian yang melibatkan tanaman kelapa sawit, pemprosesan minyak sawit mentah, penternakan lembu daging dan tenusu, pemprosesan baja organik, pelancongan tani dan akuakultur.

Visi

Menjadi peneraju utama dalam pembangunan sektor pertanian.

Misi

Menjadi warga korporat dalam bidang pertanian termasuk bioteknologi, e-pertanian dan akuakultur bagi mencapai produktiviti dan kecekapan operasi perladangan.

Strategi

 • Membangunkan dan memperoleh kepakaran profesional dalam sesuatu bidang untuk mencapai kecemerlangan.
 • Menyertai aktiviti perniagaan sinergi.
 • Memperoleh dan mengekalkan pasaran khusus.
 • Membangunkan dan meningkatkan perkongsian pintar.
 • Merevolusikan pertanian menerusi ICT bagi mencapai pertanian yang jitu.

Visi

 • Menjadi peneraju utama dalam pembangunan sektor pertanian.

Misi

 • Menjadi warga korporat dalam bidang pertanian termasuk bioteknologi, e-pertanian dan akuakultur bagi mencapai produktiviti dan kecekapan operasi perladangan.

Strategi

 • Membangunkan dan memperoleh kepakaran profesional dalam sesuatu bidang untuk mencapai kecemerlangan.
 • Menyertai aktiviti perniagaan sinergi.
 • Memperoleh dan mengekalkan pasaran khusus.
 • Membangunkan dan meningkatkan perkongsian pintar.
 • Merevolusikan pertanian menerusi ICT bagi mencapai pertanian yang jitu.

PAUTAN

SUK PAHANG

MPOB

PKPP NEGERI PAHANG

NDPE PKPP

MPOC

PKPP PLANTATION

LKPP PROPERTY

PKPP AGRO

KOPERASI LKPP

DE RHU BEACH RESORT

PAUTAN

SUK PAHANG

MPOB

PKPP NEGERI PAHANG

NDPE PKPP

MPOC

PKPP PLANTATION

LKPP PROPERTY

PKPP AGRO

KOPERASI LKPP

DE RHU BEACH RESORT