ADUAN

SALURAN ADUAN

"Whistleblowing"

Borang Aduan
“Whistleblowing”

whistleblowing@lcsb.com.my

09-5165180
( Pengurus Besar )

Pengurus Besar,
LKPP Corporation Sendirian Berhad
No.45/4, Jalan Teluk Sisek,
25000 Kuantan,Pahang Darul Makmur

SALURAN ADUAN

Perkhidmatan, Kemudahan, Fasiliti & Infrastruktur

Borang Aduan
Perkhidmatan, Kemudahan, Fasiliti & Infrastruktur