PENGURUSAN SYARIKAT

Tuan Haji Shahrumzaki bin Hassan

Pengurus Besar

Encik Ahmad Shahrir bin Mazlan

Timbalan Pengurus Besar

Encik Nordin bin Yunus

Pengurus Bahagian
Pentadbiran & Sumber Manusia

Tuan Haji Khairul Annuar bin Haji Abdul Samad

Pengurus Bahagian
Ternakan & Integrasi

Puan Hajah Sarihah binti Muhamad

Pengurus Bahagian
Tender & Pengurusan Kontrak

Encik Armi bin A.Rahman

Pengurus Bahagian
Pelaburan & Pembangunan Perniagaan

Encik Abd Hisham bin Mat Idrus

Pengurus Bahagian
Audit Dalam

Encik Mohd Amir bin Bohari

Pengurus Bahagian
Kejuruteraan

Encik Zaiful Kamil bin Sabri

Pengurus Bahagian
Operasi & Pengurusan Perladangan

Tuan Haji Ahmad Zamri bin Abd Wahab

Pengurus Bahagian
Teknologi Maklumat & Automasi

Tuan Haji Zainuddin bin Salim

Pengurus Bahagian
Pengurusan Risiko & Kawalan Dalaman

Jumainoor bin Jamaluddin

Pengurus Bahagian
Agronomi & khidmat Pertanian

Encik Rosdi bin Sayani

Bahagian
Kewangan & Perakaunan