PENGURUSAN SYARIKAT

Tuan Haji Shahrumzaki bin Hassan

Pengurus Besar

Encik Ahmad Shahrir bin Mazlan

Timbalan Pengurus Besar

Encik Nordin bin Yunus

Pengurus Bahagian Pentadbiran & Sumber Manusia

Tuan Haji Khairul Annuar bin Haji Abdul Samad

Pengurus Bahagian Ternakan & Integrasi

Puan Hajah Sarihah binti Muhamad

Pengurus Bahagian Tender & Pengurusan Kontrak

Encik Armi bin A.Rahman

Pengurus Bahagian Pelaburan & Pemasaran

Encik Abd Hisham bin Mat Idrus

Pengurus Bahagian Audit Dalam

Encik Mohd Amir bin Bohari

Pengurus Bahagian Kejuruteraan

Encik Zaiful Kamil bin Sabri

Pengurus Bahagian Operasi & Pengurusan Perladangan

Tuan Haji Ahmad Zamri bin Abd Wahab

Pengurus Bahagian Teknologi Maklumat & Automasi

Tuan Haji Zainuddin bin Salim

Pengurus Bahagian Pengurusan Risiko & Kawalan Dalaman

Jumainoor bin Jamaluddin

Pemangku Pengurus Bahagian Agronomi & khidmat Pertanian

Encik Rosdi bin Sayani

Bahagian Kewangan & Perakaunan