NOTIS PEMBERITAHUAN

Pemohon-pemohon adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan (dibuka kepada anak Negeri Pahang sahaja) bagi mengisi kekosongan jawatan di LKPP Corporation Sendirian Berhad sebagai:-

TARIKH IKLAN:27 OKTOBER 2022
JAWATAN:PEMBANTU AM RENDAH
JABATAN / BAHAGIAN:BAHAGIAN TENDER & PENGURUSAN KONTRAK
TARIKH TUTUP PERMOHONAN:30 OKTOBER 2022

Tiada kekosongan jawatan pada masa ini.

TIADA NOTIS PADA MASA INI.

DAFTAR HARI-HARI KELEPASAN AM NEGERI
PAHANG DARUL MAKMUR
TAHUN 2024

Hari Kelepasan Am
(Ibu Pejabat)

Pegawai
& Anggota Perkhidmatan LCSB

Hari Kelepasan Am
(Eksekutif)

Ladang, Kilang, Agro Resort Semuji
& Anak Syarikat LCSB

Hari Kelepasan Am
(Bukan Eksekutif)

Ladang, Kilang, Agro Resort Semuji
& Anak Syarikat LCSB

Hari Kelepasan Am
(Pekerja Tempatan & Tenaga Kerja Asing)

Ladang, Kilang, Agro Resort Semuji
& Anak Syarikat LCSB