KENYATAAN TAWARAN
KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR “CRUSHER RUN” KE LADANG-LADANG DI BAWAH PENGURUSAN LKPP CORPORATION SENDIRIAN BERHAD BAGI TEMPOH SEHINGGA 31 DISEMBER 2024.

TARIKH IKLAN:26 FEBRUARI 2024
TAJUK TAWARAN:KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR “CRUSHER RUN” KE LADANG-LADANG DI BAWAH PENGURUSAN LKPP CORPORATION SENDIRIAN BERHAD BAGI TEMPOH SEHINGGA 31 DISEMBER 2024.
NO. TENDER:LCSB/TPK/10/OPP1/CRUSHERRUN/10/2024
JABATAN / BAHAGIAN:BHGN. TENDER & PENGURUSAN KONTRAK
TARIKH DAFTAR LAWATAN TAPAK: 26 FEBRUARI 2024 ( Lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN )
TARIKH TUTUP PENDAFTARAN LAWATAN TAPAK:06 MAC 2024
TARIKH TUTUP SEBUTHARGA / TENDER:25 MAC 2024 (ISNIN) JAM 12.00 TENGAH HARI