KENYATAAN Tawaran
TENDER STOR BAHAN BUANGAN DI LADANG PULAU MANIS,
SRI MERANTI, BATU 55 & SRI TELANG

TARIKH IKLAN:29 MEI 2024
TAJUK TAWARAN:KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN SETOR BAHAN BUANGAN TERJADUAL DI LADANG PULAU MANIS, SRI MERANTI, BATU 55 & SRI TELANG
NO. TENDER:LCSB/TPK/10/KEJ17/Stor Bahan Buangan Pulau Manis/25/2024
LCSB/TPK/10/KEJ18/Stor Bahan Buangan Sri Meranti/26/2024
LCSB/TPK/10/KEJ19/Stor Bahan Buangan Batu 55/27/2024
LCSB/TPK/10/KEJ16/Stor Bahan Buangan Sri Telang/24/2024
JABATAN / BAHAGIAN:BHGN. TENDER & PENGURUSAN KONTRAK
BHGN. PELABURAN & KEJURUTERAAN
UNIT KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN
TARIKH DAFTAR LAWATAN TAPAK:29 MEI 2024 ( Lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN )
TARIKH TUTUP PENDAFTARAN LAWATAN TAPAK:10 JUN 2024 (ISNIN) JAM 12.00 TENGAH HARI
TARIKH TUTUP SEBUTHARGA / TENDER:04 JULAI 2024 (KHAMIS) JAM 12.00 TENGAH HARI