KENYATAAN TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR
INPUT RACUN KE LADANG-LADANG DI BAWAH PENGURUSAN
LKPP CORPORATION SENDIRIAN BERHAD

TARIKH IKLAN:02 MEI 2024
TAJUK TAWARAN:MEMBEKAL DAN MENGHANTAR INPUT RACUN KE LADANG-LADANG DI BAWAH PENGURUSAN LKPP
CORPORATION SENDIRIAN BERHAD BAGI TEMPOH JULAI 2024 SEHINGGA DISEMBER 2024
NO. TENDER:LCSB/TPK/10/OPP6/Racun Julai – Disember 2024/21/2024
JABATAN / BAHAGIAN:BHGN. TENDER & PENGURUSAN KONTRAK
TARIKH DAFTAR LAWATAN TAPAK:
TARIKH TUTUP PENDAFTARAN LAWATAN TAPAK:
TARIKH TUTUP SEBUTHARGA / TENDER:24 MEI 2024 (JUMAAT) JAM 12.00 TENGAH HARI